wycena technologii nadruku

Piotr Kuś
tel. 668 576 860
mail: haftynadruki@emb.com.pl

wycena technologii hafciarskich

Karolina Bielicka
tel. 798 703 247
mail: haftynadruki@emb.com.pl

*Klient korzystający z naszych usług składając zamówienie oświadcza, że firma którą reprezentuje jako kontrahent, może używać i przetwarzać znak towarowy / grafikę załączoną do niniejszego zamówienia.

Przyjmuje do wiadomości, że ze względu na specyfikę wybranej technologii reklamacje zdobień wykonanych na odzieży i towarach powierzonych mogą nie zostać uwzględnione, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie tychże.